ការចេញបទចម្រៀងថ្មី


ព័ត៍មាន

អាល់ប៊ុមថ្មី

អូលីកំពុងធ្វើការលើអាល់ប៊ុមថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាហេលឡិន។ បទ 4 ត្រូវបានបញ្ចប់ 5th ចំណងជើងថា "ល្អហើយ" កំពុងដំណើរការ។ នេះនឹងជាអាល់ប៊ុមចម្រៀង 12 …

ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ជា

12
មីនា
ត្រូវ​បាន​ប្រកាស