انتشار تک آهنگ های جدید


اخبار

آلبوم جدید

اولی در حال کار بر روی یک آلبوم جدید به نام Happyland است. آهنگ های 4 به اتمام رسیده است 5th با عنوان "این عالی است" در آثار موجود است. این یک آلبوم آهنگ 12 خواهد بود ...

سفر

12
مارس
اعلام می شود